Dlaczego mamy stosować lakiery wodorozcieńczalne?

Dlaczego mamy stosować lakiery wodorozcieńczalne?

Po kilku latach obowiązywania Dyrektywy UE 2004/42/UE oraz regulującej jej na terenie Polski Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16.01.2007 r. dotyczących ograniczenia emisji LZO (Lotne Związki Organiczne), ciągle jeszcze wielu lakierników zadaje mi to samo pytanie.

Dlaczego…?

Przypomnę więc, owszem, lakiery nawierzchniowe konwencjonalne są dostępne, ale podlegają regulacjom prawnym (kategoria B5) i zakres ich stosowania jest ograniczony.

Lakierowanie produktami wodorozcieńczalnymi (kategoria B4) nie jest trudne. Najwięcej problemów z wdrożeniem nowej technologii mają lakiernicy, którzy próbują aplikować nowe produkty zgodnie z technologią zaprojektowaną do produktów rozcieńczalnikowych.

Lakiery bazowe wodorozcieńczalne zastępują nawierzchniowe systemy konwencjonalne, pozostałe produkty używane do renowacji, (zmywacze, szpachle, grunty, podkłady wypełniające, lakiery bezbarwne HS/UHS) pozostają bez zmian. Większość z tych produktów już od dawna spełnia wymagania ustawowe (zwróć uwagę na oznaczenia na opakowaniach produktów), dzięki temu „przejście na wodę” jest prostsze i wygodniejsze.

Przeszkody, jakie mogą się pojawić w trakcie lakierowania „wodą” można łatwo wyeliminować. Jeśli zadbamy o odpowiednią temperaturę (od 15 do 30ºC) i wilgotność (<65%) w pomieszczeniu, to wyposażeni w odpowiedni (przeznaczony do tego rodzaju produktów) sprzęt natryskowy możemy przystąpić do lakierowania. Czas odparowania międzywarstwowego, który stanowi problem w nowej technologii, skracamy wykorzystując suszarki lub dysze „Venturiego”. W zamian za to uzyskujemy większą wydajność stosowanego materiału.

Możliwość cieniowania bez zbędnych dodatków oraz materiał niereagujący z podłożem, to niektóre tylko korzyści, jakie otrzymujemy stosując nową technologię. Lakiernictwo renowacyjne ciągle ewoluuje, w niedalekiej przeszłości stosowaliśmy lakiery nitro, potem produkty syntetyczne po nich lakiery na bazie żywic akrylowych 1K i 2K, teraz czas na lakiery wodorozcieńczalne. Nie należy zapominać, że u podstaw wprowadzenia tej technologii leży troska o środowisko naturalne i nasze zdrowie.