Lakierowanie w systemie AquaLine

Lakierowanie w systemie AquaLine

Wodorozcieńczalny lakier bazowy AquaLine spełnia wszelkie wymagania dotyczące ograniczenia emisji związków lotnych LZO/VOC i jest przeznaczony do renowacji i lakierowania pojazdów.

Bazę przygotowujemy do natrysku mieszając ją z rozcieńczalnikiem CP 010 w proporcji 5-15% części objętościowych i uzyskujemy w ten sposób materiał o lepkości roboczej 25-30s (Din Cup 4mm). Lakier przygotowujemy w pojemnikach emaliowanych wewnątrz lub w kubkach z tworzywa sztucznego.

Do filtrowania lakieru używamy sitek 125 mikronów. Zalecamy stosować sitka z tworzywa sztucznego ponieważ papierowe przy przelewaniu większej ilości lakieru mogą się rozklejać .

Lakier może być gotowy do zużycia nawet przez pół roku bez utraty swoich właściwości.

Przygotowania do lakierowania elementów ustawionych pionowo np. drzwi, rozpoczynamy od ich zmatowienia papierem ściernym P400 - P500 „na sucho” lub P800 -P1000 „na mokro”. Następnie powierzchnię odtłuszczamy używając zmywacza CP 015.

Dla lakieru AquaLine zalecamy pneumatyczny sprzęt natryskowy z dyszą 1,2 - 1,4 mm. Może to być pistolet wysokociśnieniowy lub HVLP, a ciśnienie natrysku ustawiamy zgodnie z zaleceniami producenta danego sprzętu.

W pierwszej kolejności nakładamy warstwę suchą. Następnie po odparowaniu ( ok. 2-4 min do matu), natryskujemy warstwę pełną. Przy kolorach solidowych, uzyskaliśmy już pełne krycie jest to ostateczna warstwa.

Dla bazy metalicznej i perłowej stosujemy dodatkowo warstwę kropelkową. Nakładana ona jest przy niższym ciśnieniu (około 70% ciśnienia pierwotnego). Robimy to by wiernie odwzorować kolor oryginalnej powłoki.

W celu przyspieszenia odparowania międzywarstwowego możemy zastosować dysze Venturiego, krótkie podgrzanie w kabinie lub promiennik IR.

Na wysuszonej warstwie bazy można wykonywać drobne poprawki np. usunięcie wtrąceń , szlifując ją „na sucho” gradacją papieru P1000 - P1500 i ponownie wykonując punktową zaprawkę lakierem.

Podobne zasady dotyczące przygotowania powierzchni, zastosowanego sprzętu i aplikacji stosujemy wykonując lakierowanie powierzchni poziomych takich jak np. pokrywa silnika. Pamiętajmy jednak, że dla lakierów metalicznych i perłowych natrysk ostatniej warstwy musimy wykonać z dużą starannością , tak aby nie stworzyć widocznych „pasów” lub tzw. „chmur.

Po około 10 - 15 minutach od nałożenia ostatniej powłoki, stosując metodę „mokre na mokre” możemy przystąpić do lakierownia lakierem bezbarwnym. Zalecamy stosowanie lakierów HS oraz UHS.

Metody cieniowania lakierów bazowych, są obecnie nieodłączną częścią pracy lakiernika a w przypadku lakierów AquaLine proces ten jest bardzo łatwy. Powierzchnia , na której będzie robione przejście warstwą lakieru bazowego matujemy szarą włókniną z dodatkiem pasty matującej, następnie musimy ją oczyścić i odtłuścić.

Cieniowanie lakierem bazowym wykonujemy bez konieczności używania rozcieńczalnika cieniującego, nakładamy każdą kolejną warstwę rozprowadzając ją coraz szerzej, tak aby przejście nowego lakieru w stary było niewidoczne i łagodne. W nakładaniu stosujemy metodę „w klin” czyli nierównomierna powierzchnia nakładanego lakieru. Zmniejszamy również ciśnienia natrysku ostatniej warstwy kropelkowej nawet o 50%.

Po wykonaniu ostatniej warstwy czekamy na odparowanie 10-15 min i możemy nakładać lakier bezbarwny.